PERSONVERNERKLÆRING

Denne personvernerklæringen forteller hvordan vi innhenter og håndterer dine personopplysninger.

 

Hvem vi er

Transportsentralen Bodø AS, Olav V gate 102, 8004 BODØ

Vår nettstedsadresse er: https://www.ts-bodo.no

Hvilke personopplysninger vi samler inn og hvorfor vi samler de inn

Vi innhenter kun de opplysninger du oppgir ved for eksempel henvendelse pr telefon og mail eller via kontaktskjema på nettsiden. 

Opplysningene benyttes til å behandle din henvendelse og til å kommunisere med deg.

Hvem vi deler dine opplysninger med

Opplysningene blir delt med den / de bileiere vi tildeler oppdrag til.